Popular songs

Hazrat Isa Alaihi Aur Bibi Mariyam Aarif Khan T Se mp3

Waqya - Hazrat Moosa Allehislam Aur Firaun - Part - 1 | Tasnim - Aarif | Islamic Video Song Full (HD)

Play
Download: Waqya-Hazrat Moosa Allehislam Aur Firaun-Part-1 | Tasnim-Aarif | Islamic Video Song Full (HD).mp3
Lyrics

Waqya - Hazrat Moosa Allehislam Aur Firaun - Part - 2 | Tasnim - Aarif | Islamic Video Song Full (HD)

Play
Download: Waqya-Hazrat Moosa Allehislam Aur Firaun-Part-2 | Tasnim-Aarif | Islamic Video Song Full (HD).mp3
Lyrics

Waqya - Hazrat Fatima Ka Bachpan Aur Hazrat Khadija Ki Rahalat Part 1 - Taslim, Aarif Khan

Play
Download: Waqya - Hazrat Fatima Ka Bachpan Aur Hazrat Khadija Ki Rahalat Part 1 - Taslim, Aarif Khan.mp3
Lyrics

"Daastan - E - Mohabbat" Tasnim, Aarif Khan | Full Video Song (HD) | T - Series Islamic Music

Play
Download: "Daastan-E-Mohabbat" Tasnim, Aarif Khan | Full Video Song (HD) | T-Series Islamic Music.mp3
Lyrics